Product of the Month

Adel 2

Last Event

 

ЦЯЛАТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ЛИНКА ГОРЕ „ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ”

 

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дървообработващо оборудване по три обособени позиции:

 

Обособена позиция 1 - CNC автоматичен струг - 3 бр.;

 

Обособена позиция 2, включваща:

-CNC дървообработващ център (с 2 работни маси) - 2 бр.;

-CNC дървообработващ център (с 1 работна маса) - 1бр.;

 

Обособена позиция 3, включваща:

-Двойнообрезен циркуляр за скрепителни елементи - 1 бр.;

-Автоматична машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи - 1 бр.